top of page

Trainingen

Unieke leergang Coachen met collega's. Effectiever coachen, adviseren en leidinggeven vanuit systemisch & dialogisch perspectief. 
                   VerlangSamen door Verlangzamen!

                           Unieke 8 daagse leergang Coachen met collega's.

 

Effectiever coachen, adviseren en leidinggeven vanuit nlp, systemisch & dialogisch perspectief en opstellingen met de wijsheid van paarden als spiegels.

                Inzicht ontstaat uit waarnemen en het denken volgt.  
Daarom begint een inzicht met een waarneming en gaat dan in denken verder. 


Waarom deze leergang:
 

De maatschappij verandert! De zorg en het onderwijslandschap verandert en is continu in beweging! De regeldruk van buitenaf is groot. Het vertrouwen in professionals soms verder weg dan ooit. Medewerkers zijn meer en meer ontevreden over hun functie-inhoud.

Ze ervaren werkdruk en administratiedruk. Het verzuim neemt toe. Het personeelsverloop is groot.

Je vraagt je soms af hoe je met dit alles om moet gaan. Je voelt de druk van buitenaf.

Je wilt voldoen aan de norm van de organisatie. Soms heb je het gevoel dat je de medewerker/het team niet werkelijk bereikt of niet in beweging komt. Of dat de medewerke/team voortdurend in de "ja maar" blijft hangen en niet bereid of bij machte lijkt te zijn om te veranderen en oude patronen op te geven. 

Ondertussen heb je het gevoel dat je regelmatig de kastanjes uit het vuur haalt en oplossingsgericht bezig bent (voor het management).

Daarbij vraag je je regelmatig af waar je zelf nog bent in het geheel.

 

Wat betekenen alle eisen en veranderingen voor jouw rol en positie en voor jou als persoon? Hoe blijf je (als jezelf) overeind?

Om hiermee te dealen heb je al een (paar keer) steun gezocht bij een (team) coach, leidinggevende, adviseur of trainer. Je hebt geleerd om te reflecteren. Je kan inmiddels feed-back geven. en toch .... het helpt je niet echt verder. Het voelt complex en niet simpelweg te begrijpen en op de lossen met communicatie technieken. 

Dan kan een aanpak vanuit nlp, een systemisch en dialogisch perspectief en met Paarden als spiegels uitkomst bieden, een aanpak die voorbij gaat aan het denken en beredeneren.

 

Voor wie:

Deze unieke leergang is speciaal geschikt voor regieverpleegkundige, coaches, coördinatoren, teamleiders, intern begeleiders, meewerkende leidinggevende in zorg en onderwijs.

Tijdens de leergang is er aandacht voor je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

Wat de leergang oplevert:

Na het volgen van deze leergang beschik je over kennis van de belangrijkste

systemische principes:

* Binding (V)erkenning 

* Ordening 

* Balans van geven en nemen 

* Oorspronkelijke bedoeling


Je hebt geleerd om thema's/situaties vanuit een afstand te beschouwen (uitzoomen) en leert te kijken vanuit verschillende perspectieven:

* VerlangSamen

*  NLP

*  Systemisch en dialogisch perspectief

*  Spiegelende paard en de wijsheid van de kudde perspectief

Waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten bij jezelf, de ander en het groter geheel.

 

Na de leergang heb je ook een aantal praktische NLP, systemische en dialogische werkvormen geleerd die je kunt toepassen in het werken (coachen) met individuele medewerker(s) en/of groepen.


Thema’s die aan de orde komen:

* Communicatieve en coachende vaardigheden

*  Rol en positie  

*  Proces van Verlang(z/S)amen

*  Benutten van potentieel

* Begeleiden van transformatie processen

* Omgaan en verbinden van diversiteit  

* (H)erkennen van patronen

* Omgaan met weerstanden  

* Groepsontwikkeling processen

 

Aanvullende informatie over de leergang:
Het coachen met paarden, het kijken vanuit systemisch en dialogisch perspectief en het begeleiden van opstellingen (met paarden als spiegels) wordt wereldwijd gebruikt door coaches, consultants, therapeuten, HRM-specialisten, leidinggevenden en trainers. 
Volgens Hellinger, D.Bohm, M.Buber vinden veel van onze diepere overtuigingen hun oorsprong in de familie (of de cultuur) waarin we zijn opgegroeid. Deze komen tot uiting in al onze relaties (dus ook in werkrelaties).

In (werk)relaties kunnen we gevoelens hebben en systemische posities innemen, die in ons gezins/cultuur systeem van oorsprong thuis horen. Soms gaat dit zelf generaties terug. Wij gaan er vanuit dat iedere familie/organisatie/team een systeem vormt waarbinnen voortdurend wordt gezocht naar een optimaal evenwicht. Een evenwicht waarbij niemand wordt vergeten of buitengesloten. Is er sprake van een verstoring van dat evenwicht, dan ontstaan patronen. Het herkennen van en het werken met deze patronen, in systemische termen dynamieken genoemd, is een belangrijke opgave voor ons.

Praktische informatie: 

Data: 2024 
15/16 mei,10/11 juli,18/19 september, 30/31 oktober.
Werktijden:

9.30 u. tot 17.30 uur
Trainers: 

Jeanet Wijma en Anjo van der Wal
Locatie:

Wijma Coaching 

Drachtserweg 57 Opende
 

Investering: Bedrijven € 2.400,=   (excl.21% BTW , diner, overnachtingen )
inclusief reader, koffie, thee en lunch. Voor zpp en particulieren geldt een ander tarief. 

Nog vragen na het lezen van de informatie? 

Anjo van der Wal 06 - 424 151 44

Jeanet Wijma      06-30573247

Aanmelden

Het formulier is verzonden, ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op

bottom of page