top of page

Trainingen

Unieke masterclass Effectiever coachen, adviseren en leidinggeven vanuit systemisch & dialogisch perspectief voor professionals

Graag wil ik je uitnodigen om deel te nemen aan deze (5e)
Unieke 8 daagse masterclass Effectiever coachen, adviseren en leidinggeven
vanuit antropologisch, systemisch & dialogisch perspectief en opstellingen voor professionals.

Inzicht ontstaat uit waarnemen en het denken volgt.  
Daarom begint een inzicht met een waarneming en gaat dan in denken verder. 


Waarom deze masterclass
In het dagelijks leven lopen we tegen allerhande vragen, thema's en problemen aan waarvoor we steun zoeken bij een coach, counselor, leidinggevende, trainer en/of adviseur.  
Als professional ga je dan aan de slag vanuit je eigen expertise en ervaring, je reflecteert, biedt nieuwe inzichten aan of werkt door specifieke interventies in te zetten aan concrete blokkades.
En toch heb je soms het gevoel dat je de cliënt/ het team niet werkelijk bereikt en dat de cliënt/team niet werkelijk in beweging komt. Of dat de cliënt/team voortdurend in de "ja maar" blijft hangen en niet bereid of bij machte lijkt te zijn om te veranderen en oude patronen op te geven. 
Dan kan een aanpak vanuit een antropologisch, systemisch en dialogisch perspectief uitkomst bieden, een aanpak die voorbij gaat aan het denken en beredeneren.

De masterclass
De theorie en praktijk van het antropologisch, systemisch en dialogisch gedachtegoed en het begeleiden van opstellingen wordt wereldwijd gebruikt door coaches, consultants, therapeuten, HRM-specialisten, leidinggevenden en trainers. 
Veel van onze diepere overtuigingen vinden, aldus  o.a. B.Hellinger, D.Bohm, M.Buber, hun oorsprong in de familie, cultuur waarin we zijn opgegroeid en uiten zich in al onze huidige relaties. In onze (werk)relaties kunnen we gevoelens hebben en systemische posities innemen, die in ons gezins/cultuur systeem van oorsprong thuishoren, soms zelfs in vorige generaties. Wij gaan er vanuit dat iedere familie/organisatie/team een systeem vormt waarbinnen voortdurend wordt gezocht naar een optimaal evenwicht, waarbij niemand vergeten of buitengesloten wordt. Is er sprake van een verstoring van dat evenwicht, dan ontstaan patronen. Het herkennen van en het werken met deze patronen, in systemische termen dynamieken genoemd, is een belangrijke opgave voor de coach, leidinggevende, trainer en adviseur. 

Na het volgen van deze Masterclass beschik je over kennis van de belangrijkste systemische principes,( binding (V)erkenning, ordening, balans van geven en nemen, oorspronkelijke bedoeling).
Je hebt geleerd om situaties vanuit een systemisch, antropologisch en dialogisch perspectief te beschouwen, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten bij jezelf en de cliënt(en) waarmee je werkt.
Tevens heb je na deze Masterclass een aantal praktische systemische en dialogische werkvormen geleerd die je kunt toepassen in het werken met individuele cliënten of groepen.
Thema’s die aan de orde komen, zijn: rol en positie, verlang(z/s)amen, potentieel, transformatie processen, omgaan en verbinden van diversiteit, organisatie antropologie.
 
Data:najaar 2023 
 
Werktijden: 9.30 u. tot 17.30 uur
 
Locatie: Anderen of Westerbroek
 
Investering: Bedrijven € 2.500,=   (excl.21% BTW , diner, overnachtingen )
inclusief reader, koffie, thee en lunch. Voor zpp en particulieren geldt een ander tarief. 

Nog vragen na het lezen van de informatie? 

Anjo van der Wal 06 - 424 151 44

Aanmelden

Het formulier is verzonden, ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op

bottom of page